TEMSİLCİLİK SİSTEMİ

Türk Beyin Takımı Temsilcilik Sistemi ``Yetkli Eğitim Merkezi`` ve ``Formatörlük``

*TBT TEMSİLCİLİK SİSTEMİNDE YETKİLİ EĞİTİM MERKEZİ VE FORMATÖRLÜK VERİLMEKTEDİR. 

** YETKİLİ FORMATÖR VE EĞİTİM MERKEZLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ  

TBT TEMSİLCİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Türk Beyin Takımı (TBT), 1992 yılından bu yana Türkiye’de zeka oyunları alanında faaliyet gösteren; zeka oyunlarını tanıtmayı, sevdirmeyi ve daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen sektörün en eski ve en deneyimli kurumudur. Türk Beyin Takımı, Dünya Zeka Oyunları Federasyonu (WPF) üyesi ve Türkiye Temsilcisi’dir. Zeka oyunları alandaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ivedilikle Türk insanıyla paylaşmaktadır. Yaptığı çalışmaları ise temsilcilikleri üzerinden Türkiye geneline yaymayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda farklı temsilcilik sistemleri oluşturmuştur.

Dünyada zeka oyunlarının çocuklarda yarattığı etkiyi bilimsel olarak kanıtlayan ve çocuklarda zeka oyunlarıyla tanışma yaşının küçük yaşlara düşmesi gerektiğinin altını çizen araştırmalar doğrultusunda TBT, çocuklara yönelik farklı programlar hazırlamaktadır. 5-12 yaş grubundaki çocuklar için akademisyen ve pedagogların danışmanlığında geliştirdiği “Zeka Oyunları Temelli Bilişsel Gelişim Programı (BGP)” eğitimini Yetkili Eğitim Merkezleri üzerinden sunmaktadır.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu ile ortaokullarda 2012 yılından bu yana uygulanan “Seçmeli Zeka Oyunları Dersi” müfredatını planlayan ve hazırlayan; bugüne kadar 1000’i aşkın öğretmene zeka oyunları eğitimi veren kurum olarak TBT, Formatörleri aracılığıyla bu dersi verecek öğretmenleri eğitmektedir.

Sunduğu zeka oyunlarını kendi ekibi ile geliştiren ve üreten TBT’nin ürün gamında 200 den fazla farklı ürün seçeneği yer alır. Ayrıca “Zeka Oyunları Sınıfı” kurmak isteyen okullar için de anaokulundan liseye farklı seviyelerde sınıf setleri geliştirmiştir. Geniş bir yelpazede hazırladığı, geliştirdiği ve ürettiği zeka oyun ve oyuncakların satışını ise zekaoyunlari.com satış sitesinden ve Türkiye genelinde Temsilciler, Yetkili Eğitim Merkezleri ve Ürün Bayileri ile gerçekleştirmektedir.

Neden zeka oyunları alanına yatırım yapmalıyım?

 • Geleceğin eğitim metodu olarak değerlendirilen zeka oyunları Türkiye’de değeri henüz anlaşılamamış, kıymetli bir alandır.2012’de ders olarak MEB tarafından müfredata alınan zeka oyunları, eğitimle beraber düşünüldüğünde henüz emekleme aşamasında. Bu yüzden, önümüzdeki yıllarda hem zeka oyunları ürünleri olarak, hem de eğitimsel olarak farklı başlıklarda genişlemeye müsaittir. Çocuklar zeka oyunlarıyla eğlenirken öğrenir. Zeka oyunları eğitimi alan çocukların problem çözme, analitik düşünme becerileri gelişir; akademik başarıları artar.
 • Zeka oyunları çocukların bilişsel becerilerini geliştirir.Berkeley Üniversitesi’nden Dr. Silvia Bunge’nin yaptığı araştırma 8 hafta süresince toplam 20 saat zeka oyunları oynayan çocukların IQ seviyelerinin ortalama 13 puan arttığını göstermektedir.
 • Günümüz dünyasının meydana getirdiği “daha fazla sorgulayan insan” modeline hizmet eder.Artık bilgiye bir cep telefonuyla ulaşma becerisi olan bir neslin bilgisini ölçmek değil, bilgiyi nasıl analiz edip işleyeceğini öğrenmesi önem kazanmaktadır. Bugün Türkiye’de yüksek lisans yapmak isteyenlerin girdiği ALES sınavı ağırlıklı olarak zeka oyunu türevlerinden oluşmaktadır.
 • Çocukları için daha iyi bir akademik hayat, daha iyi bir iş, daha iyi yaşam koşulu isteyen ailelerin başvurmaları gereken yöntemdir.Artık günümüzde, sahip olduğu bilgiyi “ayaklı kütüphane” gibi taşıyan insanlardan ziyade, bilginin doğruluğunu, değerini ölçebilen ve bunu ihtiyacı olduğunda kullanabilen insan tipine ihtiyaç var. Bu hem eğitim hayatında öğrenciden beklenen “Anlamak, soru sormak, kavramak, modellemek” kıstaslarını içeriyor hem de eğitim dışı hayatta problemler karşısında doğru tavır takınmayı. Çoğu aile de bunun farkında ve çocuklarının daha donanımlı olabilmesi için, onları durmaksızın kurslara, özel derslere yazdırıyorlar.
 • İş dünyasının ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlar.İş dünyasında problem çözme yeteneği en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkar. Procter & Gamble şirketinin işe alım prosedürünün belirli bir kısmını yine zeka oyunu soruları oluşturmaktadır.

Neden zeka oyunları konusunda TBT markasıyla çalışmalıyım?

Çünkü;

 • 1992 yılından beri zeka oyunları alanında faaliyet gösteren, Türkiye’deki en eski kurumdur.
 • TBT, Türkiye’de “Seçmeli Zeka Oyunları Dersi” müfredatını Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu ile birlikte oluşturan kurumdur.
 • MEB’in hem müfredat hazırlanmasında hem de öğretmen eğitimi konusunda uzman olarak kabul ettiği tek kurumdur. Son iki yılda 1000’den fazla öğretmene zeka oyunları eğitimi vermiştir.
 • Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Üyesi ve Türkiye’deki Tek Temsilcisi olan TBT, uluslararası arenada zeka oyunları konusunda tanınan ve dünya dereceleri elde eden tek kurumdur.
 • Düzenlediği yarışmalarla binlerce öğrenciye ulaşmış, bu öğrencilerden başarılı olanları eğitip Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası’na katılmalarını sağlamıştır.
 • Geliştirdiği programlar, ürünler, oyuncaklar 3 yaşından itibaren herkese hitap eder.
 • Her türlü içeriğini, oyunlarını, oyuncaklarını özgün olarak, özkaynaklarını kullanarak oluşturur.
 • Amacı Türkiye’de zeka oyunlarını yaygınlaştırmak, daha çok çocuğa, öğretmene ve veliye ulaştırmak; zeka oyunları alanının her yönden Türkiye’de hak ettiği noktaya ulaşmasını sağlamaktır.

Zeka Oyunları eğitiminin kazanımları/hedefleri nelerdir?

 • Okullar/Eğitim Kurumları İçin:
  • Öğrencilerin, ulusal (YGS, LYS, TEOG, vb.) ve uluslararası (PISA, vb.) sınav başarılarının, bunun sonucunda da okul başarısının artması
  • Öğrenci memnuniyeti ve istekliliğinin artması, dolayısı ile devamsızlığın azalması
  • Öğrenci başarısının artması, bunun paralelinde ders/sınıf tekrarlarının azalması
  • Öğrencilerin potansiyellerinin fark edilmesi
  • Ders başarısı düşük öğrencilerin okula kazandırılmaları
  • Okul imkanlarının, öğrenmeye destek verecek şekilde geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi
  • Disiplin sorunlarının azalması
  • Okulun, ders dışı zamanlar için de cazibe merkezi haline gelmesi
  • Yarışmalar ile okulun tanınırlığının, prestijinin ve tercih edilirliğinin artması
  • Veli memnuniyetinin artması

Zeka Oyunları eğitiminin kazanımları/hedefleri nelerdir?

Öğrenciler İçin:

 • Akıl yürütme becerisinin gelişmesi
 • Konsantrasyon süre ve derinliğinin artması
 • Okuduğunu anlama, anladığını uygulama beceri ve hızının artması
 • İlk defa karşılaşılan koşullara adaptasyonun kolaylaşması
 • Sorunlarla başa çıkma, yenilgi karşısında pes etmeme ve yeniden başlayabilme becerisi
 • Yaratıcılığın gelişimi
 • Motor becerilerin gelişimi
 • 3-Boyutlu görebilme, görünmeyeni canlandırabilme becerisinin artması
 • Çok yönlü/stratejik/eleştirel düşünebilme
 • Eldeki verileri doğru değerlendirme ve bunları sonuca ulaşmada verimli ve akılcı kullanabilme
 • Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilme
 • Planlı hareket etme yetisi
 • Merak duygusunun gelişimi
 • Problem çözme becerisi
 • Kendini ve yeteneklerini tanıma
 • Kuralları doğru kavrayıp onlara uygun hareket etme
 • Olaylar ve kişilere objektif/tarafsız bakabilme
 • Hızlı düşünme ve karar verme
 • Durumlar karşısında farklı çözüm yolları/stratejileri geliştirebilme
 • Esnekliğin artması, dolayısı ile kırılganlığın azalması
 • Kaybetmeye tahammül, başaranı ve başarıyı takdir edebilme
 • Empati geliştirme
 • Sabırlı ve sorumlu olma
 • Ekip çalışmasına yatkınlığın artması
 • Sosyal başarının artması
 • Farklı disiplinlerdeki öğrenmenin hızlanması ve kolaylaşması
 • Akademik (sınav/ders) başarılarının artması
 • Girişimcilik ve cesaretin artması
 • Etkili iletişim kurma becerisinin gelişmesi
 • Bilgi teknolojilerinin kullanımı
 • Düşüncelerin düzgün ifade edilmesi