Ceren_Hoca

Cenan

TBT Takım Lideri - Yarışma&Eğitim Koord.

F. Cenan DENİZER

1963 İstanbul doğumludur. Evli ve iki çocuk sahibidir. 1988 yılında Boğaziçi Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünü bitirmiştir. 24 sene, İSTEK Özel Semiha Şakir Lisesi’nde matematik öğretmenliği, matematik bölüm başkanlığı ve lise müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Koçluk Sertifikası ile Diksiyon-Seslendirme-Dublaj Sertifikaları vardır. Cenan Denizer, şu anda, Türk Beyin Takımı ile çalışmaktadır. Akıl Oyunları Öğretmen Eğitimleri ve Zeka Oyunları milli takım kaptanlığı yapmaktadır.

1963 Istanbul is born. He is married and has two children. In 1988, the Bosphorus University. He completed the Department of Mathematics at the Faculty of Science and Letters. He worked at İSTEK Private Semiha Şakir High School for 24 years as a mathematics teacher, mathematics department chair and high school directorate. Coaching Certificate and Diction-Voice-Duplication Certificates. Cenan Denizer is currently working with the Turkish Brain Team. Mind Games Teacher Trainings and Intelligence Games are national team captains.

Other Members