Ahmet_Ayvali_foto

Ahmet

Proje Koordinatörü

Ahmet AYVALI

1953’de Çorum’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi, Matematik Yüksek Lisans Mezunudur.  1977-2007 yıllarında kamu da Programcı, Sistem Çözümleyici, BİM Müdür Yardımcısı, Müdür, Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.  2007-2015 Özel sektörde Yönetici ve Proje Koord. olarak çalıştı.
e-Türkiye ve e-Dönüşüm Türkiye Projesinde Türkiye Bilişim Derneği (TBD) adına çalışmalarda bulunmuştur. Türk Standartlar Enstitüsü, Meslek İhtisas Grubu’nda Bilişim Meslek Standardları çalışmasının raportörlüğünü yapmış, 30 Bilişim Meslek Standardını hazırlamıştır.
Bilgi İşleme Giriş, COBOL, Bilişim Projeleri Yönetimi El Kitabı, eDevlet Yolunda Türkiye, e-Türkiye 1.Ara Raporu, e-Türkiye Eylem Planı kitaplarının yazarları arasında yer aldı. TBD BİLİŞİM dergisi, Açık Öğretimliler Dergisi, Enerji Petrol Gazetesi’nde yayınlanmış çeşitli konularda makaleleri bulunmaktadır.  Halen Ar-Ge Projeleri yazmaktadır.

Other Members